21 SEP, 2019 | 8:00 - 16:00

Standgeld: 5 euro voor 2 meter.
De rommelmarkt begint om 8 uur, voor de standhouders gaan de deuren open om 7 uur.
Inschrijving kan enkel via betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer BE65 7376 1361 7696 op naam van Virginie Hoornaert met vermelding van het aantal meters + mail.

LWanneer

za 21 sep 2019
 8:00 - 16:00

LWaar

Dokter Verhaeghestraat

8400 OOSTENDE

LContact

Vriendenkring Hendrik Conscienceschool
(+32)478/62.28.81 - [email protected]