Hagelkruiswijk

26 JUN, 2022 | 9:00 - 17:00
Hagelkruiswijk

Klein Hagelkruis en omliggende straten

Inschrijven voor de rommelmarkt door overschrijving op rekening nr:
363-1046656-66 of BE07 3631 0466 5666

Met vermelding rommelmarkt + naam en adres
Prijs is € 10 per 5m (€ 20 voor 10m, € 30 voor 15m, ...)

LWanneer

zo 26 jun 2022
 9:00 - 17:00

LWaar

Klein Hagelkruis

2180 EKEREN

LContact